PS2000 Cloud - Skybaserte tjenester

Skytjenesteavtale


SkytjenesteavtaleSkytjenesteavtalen
DNDs kontraktsstandard for skytjenester

Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som eller inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling og -tilpasning.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg