IT-kontraktsstandarden PS2000

PS2000
PS2000 er et verktøy for gjennomføring av fremtidens IT-prosjekter
PS2000_Gjennomføringsmodell
PS2000: Gjennomføringsmodell

PS2000 kontraktsstandarden er utviklet under forskningsprogrammet Prosjektstyring 2000 i regi av NTNU og SINTEF. Etter at forskningsprogrammet ble avsluttet, har Den Norske Dataforening, faggruppen for IT-kontrakter, påtatt seg et ansvar for forvaltning og videre utvikling av kontraktsstandarden.

Den Norske Dataforening har, med støtte av en referansegruppe bestående av representanter fra kunder og leverandørsiden, ansvar for forvaltning av kontrakten.

 

 
PS2000 er et verktøy for gjennomføring av fremtidens IT-prosjekter
Kontraktsstandardens viktigste elementer er:

 • Effektivisering av tilbudsprosessen
 • Erfaringer basert på dokumentert "beste praksis" innebygd
 • Håndtering av usikkerhet er tilrettelagt
 • Trinnvis og iterativ systemutvikling legges til grunn i den beskrevne gjennomføringsmodell
 • Samarbeid mellom kunde og leverandør er tilrettelagt
 • Incentiv- og sanksjonsordninger benyttes sammen med målpris
 • Rutiner for konfliktløsning ved bruk av uavhengig ekspert inkludert

Kontraktsstandarden bør benyttes for prosjekter innen systemutvikling eller systemleveranser hvor det ikke er hensiktsmessig eller mulig å fastsette nøyaktige eller detaljerte spesifikasjoner.

Les mer om siste versjon; Versjon 3.

Kontraktsstandarden består av 3 deler pluss en veiledning:

 1. Kontraktsdokument
  Definerer kontraktspartene og kontraktsinnhold og -struktur
 2. Generelle kontraktsbestemmelser
  Standardtekst som legger alle generelle føringer (komplett utfylt)
 3. Spesifikke forhold (Bilag)
  Bilag som regulerer den spesifikke leveranse (delvis utfylt)
 4. Veiledning

 

Gjennomføringsmodellen

 

Vedlegg