Drift og vedlikehold

Forvaltningsavtale, driftsavtale


Dataforeningens forvaltningsavtale

Forvaltningsavtalen: Dette er to selvstendige og fullverdige avtaler som kan brukes  sammen eller hver for seg. Vi anbefaler at det inngås avtale med samme leverandør hvis begge inngås for en avgrenset og samme programvare.

1) Rammeavtale for utviklingstjenester egner seg for videreutvikling av  programvare som er satt i produksjon. Omfanget av utviklingstjenestene vil variere, og gjennomføres derfor som ulike oppdrag som avropes ved behov. Det er ingen kjøpsforpliktelser i avtalen.

2) Vedlikeholdskontrakten regulerer tjenester knyttet til rent vedlikehold som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og så videre.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg


Kontraktsstandard for IT-drift
Driftsavtalen er en kontraktsstandard primært fokusert på til IT-drift av programvare.
Begrepsapparat og mekanismer bygger på de andre kontraktsstandardene, så denne kan sees på som en forlengelse av PS2000-avtalene der det også er behov for driftstjenester.

shop2buy.no.gif LesMer.jpg