Dataforeningens forvaltningsavtale

Forvaltning av programvare består både av vedlikehold og videreutvikling. Disse to tjenestene er så ulike i karakter at Dataforeningen har valgt å utarbeide en kontraktsstandard for hvert av områdene; en Vedlikeholdskontrakt for programvare og en Rammeavtale om utviklingstjenester.
Enighet
Forvaltning av programvare består både av vedlikehold og videreutvikling. Disse to tjenestene er så ulike i karakter at Dataforeningen har valgt å utarbeide en kontraktsstandard for hvert av områdene; en Vedlikeholdskontrakt for programvare og en Rammeavtale om utviklingstjenester. (Forvaltningsavtale. Sist oppdatert 26.08.2008)

Dataforeningens forvaltningsavtale selges samlet og inneholder:

Rammeavtale om utviklingstjenester versjon 2.1

Rammeavtalens formål er å regulere partenes forpliktelser og rettigheter i forbindelse med utviklingstjenester knyttet til programvare som er levert og vedlikeholdt i henhold til separate avtaler.
Les mer

Vedlikeholdskontrakt om programvare versjon 2.1

Vedlikeholdskontrakten er utviklet for å sikre vedlikehold av programvare som er utviklet eller tilpasset for en kunde. Selve programvaren kan bestå av både standardprogramvare og spesielt utviklet programvare.
Les mer