Ønsker du å starte en faggruppe i Dataforeningen?

  • Brenner du for et spesielt fagområde?
  • Savner du spesifikke tema?
  • Ønsker du å dele din kunnskap og kompetanse?
  • Savner du et profesjonelt nettverk innen ditt fagområde?


Å tenke på:

  • Hvilket fagområde/tema skal din faggruppe dekke?
  • Er det mulig å samarbeide/koordinere aktiviteter med en annen faggruppe?
  • Få med deg et knippe mennesker som du kan samarbeide med


Fyll inn skjemaet: