Dataforeningens sjekklister


Sikkerhetsinstruks for bruk av IT-systemer
En utfyllende ”Sikkerhetsinstruks for bruk av datasystemer” er nå laget, og kan lastes ned gratis her.

Sjekkliste for dokumentasjon
Dataforeningens forum for teknisk kommunikasjon (tidl. FOBDOK) står bak sjekkliste for styring av dokumentasjonsprosjekter.


Sjekkliste for datakvalitet i informasjonssystemer
Denne sjekklisten gir en praktisk veiledning i hvordan du kan sikre tilstrekkelig datakvalitet ved etablering eller endring av løsninger for strukturert informasjon i din virksomhet.

shop2buy.no.gif