Nytt fra DND Servicekontoret

Orientering om GDPR, nytt medlemssystem og Servicekontoret 2.0

6. september 2018 Av: Thomas Fasteng

I tillegg til de normale tjenestene som leveres, jobber Servicekontoret for tiden med tre viktige prosjekter som vi mener vil kunne bedre og lette leveransene til våre brukere.

Disse er: 

 • GDPR/personlovsforordningen
 • Choo – nytt medlemssystem
 • Servicekontoret

GDPR:

De fleste har fått med seg EUs krav til nytt og oppdatert lovverk gjeldende behandling og lagring av personopplysninger.

Loven trådde i kraft i EU 25. mai mens Norge fikk utsettelse til 20. juli d.å. DND, via Servicekontoret, jobber med å bli GDPR compliant og er i ferd med å få siste dokumentasjonen på plass for å tilfredsstille lovens krav. Også Hovedstyret og Distriktsforeningene må innfri kravene.

Fordi strukturen i DND er så vidt komplisert og til dels overlappende med Servicekontoret, jobber vi med å forenkle arbeidet i Hovedstyret og Distriktsforeningene slik at Servicekontorets rammeverk forhåpentligvis dekker foreningens krav.

Vi vil i denne sammenheng også fokusere på de støttesystemenes muligheter til å hjelpe oss i arbeidet, særlig i forhold til innhenting av samtykker og så videre.
 

Choo - nytt medlemssystem

DND i skyen.pngServicekontoret jobber med et nytt skybasert medlemssystem som skal gi brukere og medlemmer større muligheter til b.l.a selvbetjening.
Dette systemet heter Choo i skyen og leveres av AlreadyOn.

Vi har brukt tiden frem til nå, til å tilrettelegge for første pilotfase og tilpasse løsningen til de fremtidige kravene til Dataforeningen og Servicekontoret.

Vi vil nå invitere noen ildsjeler/fagmijøer til å teste ut løsningen før vi går i full produksjon med ekstern lansering.

Tidsplanen vi jobber etter er:

 • September/oktober: Test av løsning på testplattform 
 • Oktober/november: Test av løsning på produksjonsplattform for enkelte arrangementer
 • I løpet av januar: Full lansering

Ønsker du å være med på å teste eller få mer informasjon/demo kan du ta kontakt med Thomas.Fasteng@Dataforeningen.no +4790175817.

Det er opprettet en egen informasjonsside for våre nye løsninger – den vil bli oppdatert i løpet av uke 37.

Servicekontoret 2.0

DND er i endring og ønsker å utvikle seg til en moderne relevant medlemsorganisasjon som evner å omstille seg i takt med en kraftig digitaliseringsbølge som treffer innbyggere, ansatte, ledere, offentlig virksomheter, frivillige organisasjoner og ikke minst privat næringsliv. Weider Thor Bendik-sh-web.jpg

Strategien og føringer fra landsmøtet har tydelig pekt på behov for rask videreutvikling av foreningen.

Som en følge av dette – og som parallelt løpt i forhold til andre tiltak – er Thor Bendik Weider engasjert av styret i Servicekontoret (SK) som interimleder i 50% stilling ut 2018.

Engasjementet er forankret hos styrelederne i Hovedstyret og Sør-Øst, som sammen med styreleder i Servicekontoret også utgjør et Advisory Board (AB) i prosjektet Servicekontoret 2.0.

Mandatet innebærer bl. a. å vurdere selskapets fremtidige rolle, tjenestespekter, effektiviseringstiltak, kompetansebehov, økonomi og lignende. Dette skal munne ut i konkrete alternativer for fremtidig organisering og servicetilbud, som i samarbeid med ansatte og relevante beslutningstakere i DND, vil bli implementert i 2019.

Prosjektplanen i korthet innebærer følgende faser:

 • Oppstart og plan (august) 
 • Analyser (september)
 • Fremtidsbilde (oktober)
 • Utvikle planer (november/desember)
 • Implementering (2019)

Hver fase blir presentert, revidert og besluttet av styret i SK i samarbeid med AB.