Håndbok for faggrupper

Medlemmene av en faggruppe i Dataforeningen skal ha det gøy, utvide sitt nettverk og dele av- og øke sin egen kompetanse. Med dette som målsetning kan det være en avlastning at det administrative og markedsførings-messige håndteres av andre. Dataforeningens Servicekontor er enheten som kan ta seg av disse oppgavene.

Hva kan Servicekontoret gjøre for faggruppene?

Når en faggruppe har en eller flere gode ideer til en aktivitet er det mange aspekter som bidrar til suksess. Det aller viktigste er kvaliteten på innholdet, tema og foredragsholdere. Men selv om alt dette er på plass blir det liten suksess hvis ikke målgruppen får vite om det, og der kan Servicekontoret bidra med sine ressurser og tjenester.

Markedsføring
Tjenester som Servicekontoret leverer omfatter det meste av det som har med markedsføringen av en aktivitet å gjøre:

 • Etablere en landingsside for aktivitet (se eksempel)
 • Legge ut program, praktisk info m.m. (se eksempel)
 • Sende ut nyhetsbrev
 • Lage og sende ut sponsorinvitasjon (se eksempel)
 • Lage web-bannere
 • Lage annonser
 • Skrive artikler


Prosjektstyring/Administrasjon
Følger faggruppen og programkomiteen fra idé til gjennomført aktivitet:

 • Eventkoordinatoren er faggruppens/programkomiteens høyre hånd og bidrar på alle områder bortsett fra det faglige innholdet
 • Bistå med at det blir lage budsjett og fremdriftsplan for aktiviteten (godkjenningsgrunnlag for styret)
 • Følge opp foredragsholderne etter at programkomiteen har avtalt det faglige innholdet.
 • Registrere påmeldinger og sørger for at deltakerne får den informasjonen de trenger
 • Ta imot deltakerne under selve aktiviteten og følger opp lokaler, servering osv.
 • Sende ut evalueringsskjema i etterkant av arrangementet, publisere dokumentasjon og gi programkomité og foredragsholdere tilbakemelding på evalueringen
 • Følge opp eventuelle sponsorer og utstillere


Økonomi
Følge opp alle økonomiske transaksjoner:

 • Registrere alle deltakere, medlemmer og ikke-medlemmer
 • Følge opp at at fakturaer blir betalt
 • Fakturere medlemskap, deltakere, utstillere og sponsorer, og følge opp betalingene
 • Føre regnskap for alle aktiviteter, prosjekter  og faggrupper samt lager regnskapsrapporter for distriktsforeningene

 

Hva forventes av styret i en faggruppe?

Faggruppene bidrar til kompetanseheving, -deling og belyser utfordringer og løsninger for Norges profesjonelle IT-brukere.

For at et fagområde skal være interessant må faggruppen arrangere et minimum av utadrettede aktiviteter i løpet av et år. Slik skaper vi dynamikk og er en attraktiv tverrfaglig møteplass.  Aktiviteter kan være medlemsmøter, kurs, konferanser eller andre møteplasser der nettverk og kompetanse er fokus.

Alle tillitsvalgte må være medlemmer i Dataforeningen, og være inneforstått med våre vedtekter og visjon.

Noen tips å tenke på:

 • Spre budskapet om en aktivitet i ditt eget nettverk
 • Skryt av at du er et aktivt medlem i en faggruppe
 • God markedsføring krever planlegging og litt tid
 • Trenger du/dere hjelp, spør!
 • Nettverket i Dataforeningen er ment til å brukes
 • Skap blest rundt et tema; delta i eller lag diskusjoner på LinkedIn
 • Det er fullt mulig å samarbeide med andre faggrupper
 • Vær case-orientert, ikke produkt- og leverandørspesifik