iCalendar

Fra Havinfo/Barentshavet på skjerm til BarentsWatch

Nettverksmøte 30. januar 2019 i Tromsø

Program:

BarentswatchBarentsWatch er et senter i Kystverket for deling av informasjon og hav og kyst, og et overvåkningsprogram for å effektivisere operativ innsats. 
Ved å kombinere informasjon fra forskjellige kilder gir BarentsWatch et bedre beslutningsgrunnlag for fagfolk i offentlige enheter og private næringer.

Forskningsprogrammet for IT i fiskerinæringen startet i 1989 i systemer for fangstrapportering, havinfodatase med meteorologi, nyheter samt fiskerimeldinger, gpsposisjoner for fartøy.
I 2003 ba Stortingets miljø og energikommite regjeringen se på mulighetene til å gjennomføre «Barentshavet på skjerm»
Begge disse prosjektene var forløpere til det som ble opprettelsen av BarentsWatch i  2012.

dekningsomradeEivind Rinde og Dagfinn Terning fra Barentswatch samt Svein Bertheussen fra Dualog vil gi oss en gjennomgang av et spennende tema.

Mer om Barentswatch:

Praktiske opplysninger:

 
Sted: Barentswatch, Framsenteret, Hjalmar Johansensgate 14, 9007 Tromsø
Tid: Onsdag 30. januar kl 19.00
 
Påmeldingsfrist: Tirsdag 29. januar kl 13.00
 
Pris: Åpent møte
 
Enkel servering
 

Barentswatch på Google Maps