Faggrupper

Dataforeningens faggrupper består av medlemmer som er interessert i samme IT-faglige emne. Faggruppene arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser, og utgjør et faglig og sosialt nettverk. Faggruppene støttes økonomisk og administrativt/praktisk av Dataforeningen, og er vanligvis knyttet til et av foreningens distrikter.

Medlemmene av faggruppene mottar og utveksler relevant informasjon, møtes på eventene, hvor de også bygger uformelle nettverk. Medlemmene av en faggruppe benyttes også ofte som foredragsholdere. Nettverket skaffer både kunnskap, og muligheter for nye jobber og nye kolleger.


Ønsker du å starte egen faggruppe i DND Sør-Øst, Vest eller Midt-Nord? Eller kanskje en lokal faggruppe der du bor?

  • Brenner du for et spesielt fagområde?
  • Savner du spesifikke tema?
  • Ønsker du å dele din kunnskap og kompetanse?
  • Savner du et profesjonelt nettverk innen ditt fagområde?

Fyll ut skjema her.


DND Sør-Øst:

Tilhørende områder:
Sørlandet og Østlandet

 

Sørlandet:
Ingen lokale faggrupper.

DND Vest:

Tilhørende områder:
Bergen-Hordaland, Nordvestlandet og Rogaland

 

Lokale faggrupper i DND Vest:

Bergen

 

Nordvestlandet:


Rogaland

 

DND Midt-Nord

Tilhørende områder:
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

 

Lokale faggrupper i DND Midt-Nord:

Bodø
Ingen lokale faggrupper.

 

Trondheim