E-læring og workshops for IT Project Professional

Internasjonal sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter

IT Project Professional (ITPP)

ITPP-sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

For å sertifisere ledere av IT-utviklingsprosjekter, er det derfor etablert et faglig konsept med utgangspunkt i smidig utviklingsmetodikk som kombineres med anerkjente prosjektledelsesmetodikker, her med basis i PRINCE2®. Disse tilnærmingene kompletterer hverandre og representerer en prosjektfaglig helhet som er vel egnet for IT-utviklingsprosjekter.

 

Hvorfor ITPP

Fordeler for prosjektledere, prosjekteiere, produkteiere, testledere:

  • Gir deg et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i IT-utviklingsprosjekter.
  • Gir deg god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
  • Du får en god forståelse av hva som er typiske suksessfaktorer og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

Fordeler for virksomheter og organisasjoner:

  • Oppnå større forutsigbarhet i prosjekter.
  • Unngå avviksprosjekter, lever på tid og til avtalt kvalitet og kostnad ved hjelp av beste praksis for prosjektledelse.
  • Gi medarbeidere anerkjente verktøy som gjør dem trygge i prosjektrollen.
  • Oppnå økt lønnsomhet, lavere risiko, og ikke minst, mer fornøyde kunder.

 

Sertifiseringen

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og workshops med avsluttende eksamen. E-læringskursene tilbys på både norsk og engelsk.

ITPP-sertifisering-versjon-4-liten.png

Les mer om sertifiseringsløpet

 

Video fra frokostseminar om ITPP